HÄR GÄLLER HÖG KVALITÉ TILL BÄSTA PRIS.

JOURTELEFON: 070-520 01 80

  • 41
  • 31
  • 51

Säker larmöverföring

Om din larminvestering skall ha avsedd effekt, har säkerheten i larmöverföringen en stor betydelse.
Om Ni har investerat stora pengar på ett kompetent inbrottsskydd, förbise då inte vikten av att säkra överföringen
av den viktiga informationen som måste komma till larmcentralen för att kunna få ut rätt åtgärd i rätt stund.

Nedan redovisas de överföringssätt som i dag finns att välja på. Där det egentligen enda trygga är ALT III (Säker larmöverföring)

Alt I. (låg säkerhet)

Fast telelinje  (Analog överföring)  (Det fasta telenätet är på väg att stängas ner över landet)
+ abonnemang ca 800 kr/mån. (din teleleverantör)
Manipuleringsbar mekaniskt, avklippt teleledning.
Här kan du välja till övervakninskontroll per 24 tim för 36kr/mån

Alt II. (medel säkerhet) 

Ej manipuleringsbar (ev. medveten störningsrisk)
IP-larmsändare GPRS 4G  (Digital överföring) 
Engångskostnad för IP-box ca 2.650 kr + abonnemang simkort  95kr/mån
Här kan du välja till övervakninskontroll per 24 tim för 33kr/mån

Alt III. (hög SÄKERHET)

(Rekommenderas och krävs av försäkringsbolagen i alla larmklasser sedan 2012-04-01) 
Ej manipuleringsbar ständig övervakning av förbindelsen. 
Safecall säker överföring   (Digital överföring hela vägen, IP GPRS, IP LAN, stöder 4G nätet)
Används vid försäkringskrav och där ingen fast tele längre finns kvar (skolor kommun, landsting, företag och villor. 25 tim, 1 tim eller 3 min pollning vid Brandlarm.) 

Engångskostnad för SAFECALL sändare fr. 2.650 kr 

+ abonnemang  95 kr/mån*
Här ingår övervakninskontroll per 24 tim.
(* Privatpersoner 20% rabatt på inkl.moms priset)
​​​​​​​
(Alla priser ovan är exkl. mervärdesskatt, och rek. ca priser av leverantör. För offert eller fastpris hänvisar vi till Er larminstallatör)